UTBILDNING

Med uppdragsgivare som Lunds Universitet, Umeå Universitet,
Halmstad Högskola och Riksidrottsförbundet levereras utbildningsinsatser med högsta kvalitet.