Kostrådgivning som gör skillnad

Hur mycket arbete du behöver lägga ner på att etablera nya beteenden är svårt att bestämma i förväg.
Därför erbjuder jag inga färdiga paketlösningar utan du bestämmer när du är nöjd. 


Jag arbetar så effektivt som möjligt för att hjälpa dig göra jobbet som krävs för att nå dina målsättningar.  
 

Jag arbetar enligt följande prismodell:
1:a och 2:a mötet (60 minuter):900kr (inkl moms)
3:e och 4:e mötet (60 minuter):750kr (inkl moms)
5:e mötet och möten därefter (60 minuter):625kr (inkl moms)

Kostrådgivning - vad du kan förvänta dig

I de flesta fall så ska du fylla i ett hälsoformulär innan vårt första möte. Hälsoformuläret är till för att du i lugn och ro besvarar frågor som rör din aktuella situation vad gäller kost, fysisk aktivitet, sömn och välbefinnande. Frågorna i hälsoformuläret handlar också om att bidra med information om annan väsentlig fakta om vikthistoria, ditt förhållande till mat och förekomst av sjukdomstillstånd.
Vid första mötet går vi igenom svaren i hälsoformuläret och identifierar förbättringsområden och på vilket sätt som du kan genomföra nödvändiga förändringar. 
För att bättre förstå ditt kostintag och dina matvanor behöver jag ibland granska en kostregistrering vilket innebär att du får notera/väga eller fotografera allt du äter och dricker under 4-7 dagar.
Vid uppföljande möten går vi igenom vilka förändringar du gjort och vilka verktyg du behöver för att ta dig över fler hinder.


Inget samarbete är det andra likt och därför kan du förvänta dig en helt individanpassad behandling.

För att du ska bli helt nöjd. 

Jag erbjuder hembesök från kl 1700 och/eller coaching online via telefon/Skype/Zoom/Teams. 

Tänk på att kostrådgivning är en skattefri friskvårdsförmån via arbetsgivare. 

Körersättning: 60kr/mil (inkl. moms)